Liên hệ
Hotline: 096.946.3210 Tel:0243.972.9354
Điều hướng AutoPart

CIMON

Kiểu xem:

Cáp lập trình C3M5P08-D9F0-D8M0 Cable Rs422 Db 9pin Female to Midi din 8pin male Length 3M

Giá: 650,000 VNĐ

Mô tả: Cáp lập trình C3M5P08-D9F0-D8M0 Cable Rs422 Db 9pin Female to Midi din 8pin male Length 3M

Mua hàng

Cáp Lập Trình C3M5P06-D9F0-D15M0 RS232 DB9 pin Female to DB15 pin Male Length 3M

Giá: 850,000 VNĐ

Mô tả: Cáp Lập Trình C3M5P06-D9F0-D15M0 RS232 DB9 pin Female to DB15 pin Male Length 3M

Mua hàng

Cáp lập trình CM0-CBL30 điều khiển PLC CIMON CM3-SB16MDT Connect With Computer loader programming Datasheet Rs485 DB9 pin Female to Rj12 6p6c Male Length 3M

Giá: 450,000 VNĐ

Mô tả: Cáp lập trình CM0-CBL30 điều khiển PLC CIMON CM3-SB16MDT Connect With Computer loader programming Datasheet Rs485 DB9 pin Female to Rj12 6p6c Male Length 3M

Mua hàng
Chat Zalo